Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙ
ΔΗΣ
ΒΥΖΑΣ
Β
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ Β
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ Β
ΠΑΝΛΙΟ
ΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο.
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-13-10-04-04-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ3-3 0-32-13-44-1
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-12-30-10-15-1
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2-13-10-30-3
ΒΥΖΑΣ Β2-31-2 1-10-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-20-2 4-22-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ4-0 2-31-23-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-01-10-1 2-3
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-33-0 1-02-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-32-41-2 2-3
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ Β0-72-11-1 1-02-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ1-33-20-11-0 2-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β1-31-41-41-00-3
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.0-51-20-20-20-5