Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΜΑΓΟΥΛ
ΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΟΡΑ
ΜΑΤΟΣ
ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 3-0 α.α.1-10-42-13-34-43-20-22-22-01-01-23-20-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ1-3 0-30-63-50-22-43-30-71-30-40-33-50-21-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ1-35-1 0-22-30-30-33-10-51-01-51-01-52-10-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 6-03-06-0 3-02-13-02-02-24-02-04-02-12-03-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-23-00-21-2 0-21-01-11-33-21-22-43-11-00-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ6-05-01-21-24-1 2-22-30-14-24-03-00-00-00-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-110-02-10-21-21-0 0-10-11-44-03-12-23-13-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-23-03-01-30-20-32-3 1-52-16-40-04-23-40-3
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ5-03-08-03-31-03-01-05-0 3-17-02-12-07-04-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-04-31-20-21-31-14-02-30-1 3-21-21-33-31-2
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-44-02-20-31-21-32-32-60-82-2 3-42-71-02-4
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-36-03-20-40-10-01-50-01-12-26-0 0-01-34-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1-12-02-00-31-31-16-21-22-21-23-10-0 4-12-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 2-30-01-00-11-50-32-03-21-31-12-22-10-0 0-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ0-14-00-11-52-11-11-12-10-11-02-10-10-02-1