Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Α.Ο.
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
Α.Π.Σ
ΙΚΑΡΟΣ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΠΟΛΛΩ
Ν Α.
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΦΥΛΗΣ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-30-20-21-40-31-13-11-24-11-00-3
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3-51-17-12-11-01-01-5Αναβλήθηκε0-62-01-2
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3-03-11-12-25-41-02-04-12-25-10-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.Αναβλήθηκε0-20-2 0-12-52-10-21-11-40-20-3
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 3-04-22-24-2 0-51-13-22-51-21-21-2Αναβλήθηκε
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 4-33-56-05-0 2-31-15-13-41-74-1
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ5-00-03-21-32-3 5-00-16-12-25-00-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-20-31-12-60-1 0-61-41-30-71-02-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-03-62-02-1Αναβλήθηκε1-0 8-35-00-24-11-2
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ2-50-50-41-03-4Αναβλήθηκε1-31-41-2 1-06-30-8
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-00-34-14-23-62-21-42-1 1-73-20-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 6-15-1Αναβλήθηκε8-04-56-01-08-19-0 7-03-2
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 2-20-30-12-23-30-31-2Αναβλήθηκε1-30-7 0-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ4-00-11-11-03-15-15-13-01-01-4