Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2012-2013
Β Κατηγορία


ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν Α.
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΠΣ Ο
ΛΕΩΝ
ΑΡΓΩ
ΜΕΓΑΡΩ
Ν
ΔΑΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν ΑΤΤ
ΕΙΔΥΛΛ
ΙΑΚΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΛΑΜΠΕΡ
Η ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΠΑΟ
ΦΥΛΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4-23-21-08-31-13-11-22-21-00-21-43-17-3
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 0-0 4-31-40-13-05-14-13-01-02-10-01-11-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 3-10-2 0-41-22-30-32-11-10-11-11-11-10-1
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 4-14-13-0 2-11-01-12-14-25-01-12-10-13-1
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ0-81-13-00-2 2-30-02-36-01-04-31-62-43-3
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤ 6-00-31-31-101-5 0-23-11-00-43-61-21-2
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ 5-11-23-00-31-12-1 3-03-00-06-01-21-22-4
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ2-32-32-32-24-04-04-2 2-01-10-10-22-52-4
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0-53-32-11-14-01-00-32-2 0-10-40-51-31-4
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-00-12-20-21-22-22-10-00-0 3-00-21-00-2
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-00-12-01-04-11-22-25-12-13-0 3-42-01-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-01-04-22-16-25-11-06-04-01-10-2 3-21-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ4-42-14-00-12-14-54-04-27-01-20-22-4 0-2
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 0-12-11-00-21-10-02-21-17-10-13-64-31-0