Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ14

<< Κ12
Κ16 >>

Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥ
ΡΟΙ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν ΑΠΟ
ΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡΟΠ
ΥΡΓΟΥ
ΒΥΖΑΣ ΕΝ.ΠΑΝ
ΣΠΡ/ΚΟ
Υ-ΔΟΞΑ
ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩ
Ν
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙ
ΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ ΑΓΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-54-22-11-02-10-34-01-11-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 4-2 3-21-18-010-10-27-02-24-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 4-16-7 2-33-0 α.α.13-02-03-0 α.α.2-47-0
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ3-11-27-1 7-07-02-36-13-33-1
ΒΥΖΑΣ 0-3 α.α.0-51-60-3 α.α. 4-30-63-0 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ0-22-71-80-123-0 α.α. 0-3 α.α.3-0 α.α.2-100-3 α.α.
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-05-13-0 α.α.2-23-0 α.α.10-1 11-01-07-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-60-53-81-90-3 α.α.0-31-4 0-140-3 α.α.
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-03-33-0 α.α.3-13-0 α.α.7-21-19-1 1-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 2-01-44-23-45-23-0 α.α.0-73-00-3