Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2023-2024 (29/9/2023 10:19) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Παρακαλούνται όσα από τα σωματεία δεν έχουν φέρει τις δηλώσεις συμμετοχής τους για τα Πρωταθλήματα Υποδομών μαζί με όλα τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ συνοδευτικά έγγραφα για να είναι ΕΓΚΥΡΗ η συμμετοχή τους, να προσέλθουν μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 10/10/2023 να τα καταθέσουν.

Συγκεκριμένα:

  1. έγγραφο ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου από τη ΓΓΑ
  2. αντίγραφο πρακτικού Γεν. Συνελεύσεων Αρχαιρεσιών,
  3. σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου,
  4. παραχωρητήριο γηπέδου, με την εξής μορφή: “...παραχωρεί προς την Ε.Π.Σ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ και στο/στα σωματείο/α........................... τη χρήση του γηπέδου............................., για την διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθλημάτων, Κυπέλλου και Υποδομών, της ποδοσφαιρικής περιόδου 2023-2024”.
  5. αδειοδότηση περί καταλληλότητας του γηπέδου,
  6. Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί αποδοχής του Καταστατικού, Κανονισμών FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο.
  7. Υπογεγραμμένη και θεωρημένη από τα ΚΕΠ την πράξη συναίνεσης όσων αναφέρονται στο παρόν έγγραφο (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και αντίκλητος

 

Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή ΚΑΜΙΑ δήλωση συμμετοχής.  

Για τα σωματεία που τα έχουν φέρει δεν είναι υποχρεωτικό να τα προσκομίσουν εκ νέου παρα μόνο αν το γήπεδο που θα αγωνίζονται στις Υποδομές είναι διαφορετικό από αυτό που έχουν δηλώσει στα Πρωταθλήματα.