Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Νέο έντυπο Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή (26/7/2023 08:59) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Σύμφωνα με τον ΚΑΠ 2023, άρθρο 18 παρ.1β το οποίο αναφέρεται στην Κάρτα Υγείας Ποδοσφαιριστή, η ημερομηνία έκδοσης της Κάρτας Υγείας θα συμπληρώνεται, είτε μηχανογραφικά, είτε με μηχανική σφραγίδα, από τον γιατρό και μόνο. 

Όσες Κάρτες Υγείας Ποδοσφαιριστή εκδοθούν από σήμερα και στο εξής, υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθούν μηχανογραφικά και το πεδίο με τον Αριθμό Μητρώου ΕΠΟ, το Όνομα, το Επίθετο, το Πατρώνυμο, η Ημερομηνία Γέννησης και ο ΑΜΚΑ στο νέο έντυπο

https://www.epsda.gr/static/files/new karta ygeias 2023_2024.pdf

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων, το αρχείο θα πρέπει να τυπώνεται έγχρωμο, να το σφραγίζει και να  το υπογράφει ο γιατρός στο ανάλογο πεδίο. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης της νέας Κάρτας Υγείας Ποδοσφαιριστή, τότε μπορεί να γίνει εκτύπωση και ασπρόμαυρη, με απαραίτητη προϋπόθεση την πλήρη καθαρότητα του ασπρόμαυρου εγγράφου που θα εκτυπωθεί.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία δεν αφορά τις σε ισχύ Κάρτες Υγείας Ποδοσφαιριστή.