Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-18
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>


Α.Ο.
ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΑΚΡΑΤΗ
ΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΟΝΤΙΩ
Ν
ΑΠΟ
ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧ
ΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓ
Ο
ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑ
Μ.ΑΤΤΑ
ΛΟΣ
ΒΥΖΑΣ
Δ.Α.Ο
ΖΩΦΡΙΑ
Σ
ΖΕΦΥΡΙ
ΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗ
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΕΛΕΥΣΙ
ΝΑΣ
ΘΡΑΣΥΒ
ΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟ
Υ
ΑΓΣ
ΠΑΝΕΛΕ
ΥΣΙΝΙΑ
ΚΟΣ
ΠΑΟ
ΚΟΥΝΤΟ
ΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑ
Σ
ΣΚΟΡΠΙ
ΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ -1-24-14-20-11-20-24-00-11-00-11-20-03-01-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 6-0-2-03-15-02-13-31-01-00-03-11-03-03-15-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-21-2-1-12-70-30-11-00-14-01-60-12-01-30-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1-32-53-2-2-32-30-12-01-50-01-13-11-01-11-0
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 1-13-20-12-0-2-00-13-15-32-01-30-04-14-15-0
ΒΥΖΑΣ 2-02-22-22-00-0-0-02-12-11-01-01-02-03-02-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4-21-13-35-02-13-0-5-01-04-01-23-02-02-04-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0-30-61-11-00-21-31-4-2-11-30-51-30-11-10-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-01-02-04-11-00-51-16-0-1-00-20-02-03-03-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-00-55-10-01-30-21-21-12-2-0-32-01-03-41-1
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 1-00-04-24-03-02-03-27-11-12-1-4-04-03-12-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 0-21-31-22-00-32-42-31-11-30-10-3-4-11-31-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-11-23-13-13-21-01-22-01-11-10-32-1-4-10-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 3-10-12-03-23-30-22-22-31-13-02-33-02-1-7-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ1-30-40-20-10-50-40-41-10-22-40-12-40-20-0-